fbpx

การรักษาบาดแผล แผลเบาหวาน แผลกดทับ แผลไฟไหม้

การดูแลบาดแผล เบาหวาน

บาดแผล (Wounds)

บาดแผล หมายถึง เนื้อเยื่อของร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บ อาจมีสาเหตุจาก ถูกของมีคม ถูกกระแทก ถูกความร้อนจัดหรือเย็นจัด ถูกสารเคมี รังสี ซึ่งอาจเกิด จากอุบัติเหตุ มีผลทําให้เนื้อเยื่อฉีกขาด หรือถูกทําอันตรายได้

แผลเฉียบพลัน และแผลเรื้อรัง

แผลเฉียบพลัน (Acute Wounds) คือ แผลที่เกิดขึ้นทันที และบาดแผลจะ หายเร็ว เช่น แผลสด แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก แผลไหม้จากสารเคมี แผลถลอก และแผลหลังการสัก

แผลเฉียบพลัน และแผลเรื้อรัง

แผลเรื้อรัง (Chronic Wounds) บาดแผลที่ไม่สามารถดำเนินตามขบวน การหายของแผลตามปกติ และมีการทำงานของอวัยวะการสร้างเซลล์ที่ไม่สมบูรณ์ เช่น แผลเบาหวาน แผลกดทับ ผื่นผ้าอ้อม แผลแตก และแผลจากโรค ติดเชื้อ (เริม อีสุกอีใส งูสวัด และสเก็ดเงิน)

ทัศนะการแพทย์จีนกับการรักษาบาดแผล

การรักษาบาดแผลประเภทต่างๆ ทางการแพทย์จีนมีวิธีการรักษาอันเป็น เอกลักษณ์นั้น คือ อุ้ยหนองจ่างโย่ว โดยใช้ยาสมุนไพรจีนสกัดชนิดครีมใน การพอกแผล ยาจะซึมเข้าสู่บริเวณแผล และจะมีกลไกการออกฤทธิ์ของสมุนไพร ดังนี้

  1. หยุดเลือด ช่วยห้ามเลือดออกจากบาดแผล
  2. ลดการอักเสบ ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน ทำให้ ลดการอักเสบ (ปวด บวม แสบ ร้อน) ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และช่วยกำจัด เซลล์ที่ตายแล้ว
  3. การสร้างเนื้อเยื่อใหม่ ช่วยกระตุ้นการขับน้ำหนองออกมาให้มากขึ้นเพื่อ สลายเนื้อที่เน่าเปื่อย ทำให้แผลแห้งไวขึ้น และกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อใหม่
  4. ปรับสมดุลโครงสร้างแผล ช่วยปรับการเรียงตัวของเส้นใยคอลลาเจนและ เกิดการหดตัวของแผล ทำให้บาดแผลมีลักษณะเล็กลงและราบลง


ดังนั้น การรักษาบาดแผลทางการแพทย์จีนจะเน้นการขจัดพิษร้อนชื้น ซึ่งจะช่วยลดอาการอักเสบ กระตุ้นการไหลเวียนเลือด เพื่อให้ชวี่ไหลเวียน ได้ดีขึ้น รวมถึงการใช้สมุนไพรที่มีสรรพคุณในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และ กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้แผลหายได้เร็วขึ้น

ระยะการหายของแผล

ระยะห้ามเลือด
ระยะสร้างเนื้อเยื่อใหม่

ตัวอย่างสมุนไพรที่สำคัญ

ข้อแนะนำ

  • ตรวจบาดแผล เอาสิ่งแปลกปลอมออก
  • ควรทำความสะอาดแผลด้วยน้ำเกลือ
  • ไม่ควรล้างแผลด้วยแอลกอฮอล์ และไม่ควรล้างแผลแรงๆ เพราะจะ
    ทำลายเนื้อเยื่อที่เกิดใหม่ ควรล้างบริเวณแผลให้เบาที่สุด
  • แผลเบาหวานควรควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอย่างเคร่งครัดเสมอ 

ตัวอย่างแผลต่างๆ

ตัวอย่างแผลน้ำร้อนลวก

ตัวอย่างแผลเบาหวานที่เท้า

ตัวอย่างแผลกดทับ

ตัวอย่างแผลสะเก็ดเงิน


ปรึกษาปัญหาสุขภาพ